Reuniunea Mariană

Reuniunea Mariană este o asociaţie religioasă pusă sub conducerea autorităţii bisericeşti şi se deosebeşte de alte asociaţii ca: AGRU, ASTRU, Asociaţia Femeilor, etc.

Cu ce se ocupă?

– Cu educaţia sufletească a membrilor ei;

– Formarea unei elite în rândul credincioşilor, care trăiesc viaţa ca şi ceilalţi credincioşi numai că aceştia depun angajament solemn în faţa Episcopului sau a delegatului său;
– Participarea şi angajarea în mod solemn de a trăi o formă de viaţă mai activă în slujba Bisericii (prin participarea la Sfânta Liturghie, Prima vinere din lună, sărbători, etc;

Această Reuniune are un întreit scop: a cinsti pe Maica Domnului, a urma exemplul vieţii Ei şi a răspândi ca apostolat laic Evanghelia lui Isus Cristos;

– De a aduce un cult special Prea Curatei Fecioare Maria;

– A-şi face convingeri de credinţă prin studiu şi a ajuta în nevoile Bisericii.

Însemnele: Steagul marian, Eşarfa albastră şi insigna cu icoana Maicii Domnului. Imnul Reuniunii Mariane este “Sub steagul tău Marie”.

Scurt istoric:

Devoţiunea creştinilor faţă de Prea Sfânta Fecioară Maria s-a manifestat în cursul istoriei mântuirii, şi în special în momentele de cumpănă, prin instituirea de organizaţii, mişcări, congregaţii în cadrul Bisericii, dar mai ales prin ridicarea de lăcaşe de cult închinate Preacuratei. Una din aceste asociaţii, ivită încă din secolul XVI, într-o perioadă de frământări religioase, este Mişcarea mariană, cunoscută şi sub alte denumiri ca Asociaţia mariană, Congregaţia mariană etc.

Originea ei se află într-un moment istoric în care tulburările religioase din timpul Reformei atacau cu violenţă pe Maria, Născătoarea de Dumnezeu.

Reuniunea Mariană a fost fondată la Roma, în 1563 de către un tânăr profesor al Colegiului Roman al Societăţii lui Isus, Ioan Leonis, de origine belgian. Acesta îi aduna în jurul său pe elevii cu care se ruga împreună cerând ocrotirea Maicii Domnului şi folosind ocazia de a vorbi tinerilor despre persoana Maicii Domnului. Aceste întâlniri s-au extins cuprinzând şi adulţi, bărbaţi şi femei, care aveau o devoţiune specială pentru Fecioara Maria.

Această mişcare s-a dezvoltat în timp, susţinută fiind chiar de cardinali, papi etc., astfel că în fiecare parohie s-au înfiinţat societăţi mariane, cu un rol social şi umanitar deosebit, pornind de la virtuţile Mariei, de la necesitatea păstrării credinţei, sfinţeniei, carităţii.

În anul 1584 Papa Grigore XIII a recunoscut aceste Congregaţii Mariane care s-au răspândit în toată lumea şi i-a dat numele „Prima Primaria”. Acesteia îi sunt afiliate toate congregaţiile care beneficiază de indulgenţe şi favoruri acordate de Sfântul Scaun.

Această mişcare astăzi e foarte mult răspândită făcând-o prezentă pe Fecioara Maria ca Mamă a creştinilor, pentru realizarea unităţii fraţilor în jurul Ei, ca într-o familie autentică, devenită biserică domestică. Membrii se întâlnesc periodic, îşi aleg un preşedinte, în ascultare faţă de preotul paroh.

În parohia noastră cu ocazia Sărbătoririi hramului Sf. Iosif s-a înfiinţat Reuniunea Mariană cu titulatura „Buna-Vestire” şi în cadrul unei ceremonii solemne au fost primiţi 21 de noi membri de către PS Florentin Crihălmeanu, episcop eparhial.

Cu Blândul Isus să ne Binecuvânteze Fecioara de Sus!