Reuniunea Mariană

Reuniunea Mariană este o asociație religioasă pusă sub conducerea autorității bisericești și se deosebește de alte asociații ca: AGRU, ASTRU, Asociația Femeilor, etc.

Cu ce se ocupă?

– Cu educația sufletească a membrilor ei;

– Formarea unei elite în rândul credincioșilor, care trăiesc viața ca și ceilalți credincioși numai că aceștia depun angajament solemn în fața Episcopului sau a delegatului său;
– Participarea și angajarea în mod solemn de a trăi o formă de viață mai activă în slujba Bisericii (prin participarea la Sfânta Liturghie, Prima vineri din lună, sărbători, etc;

Această Reuniune are un întreit scop: a cinsti pe Maica Domnului, a urma exemplul vieții Ei și a răspândi ca apostolat laic Evanghelia lui Isus Cristos;

– De a aduce un cult special Prea Curatei Fecioare Maria;

– A-și face convingeri de credință prin studiu și a ajuta în nevoile Bisericii.

Însemnele: Steagul marian, Eșarfa albastră și insigna cu icoana Maicii Domnului. Imnul Reuniunii Mariane este „Sub steagul tău Marie”.

Scurt istoric:

Devoțiunea creștinilor față de Prea Sfânta Fecioară Maria s-a manifestat în cursul istoriei mântuirii, și în special în momentele de cumpănă, prin instituirea de organizații, mișcări, congregații în cadrul Bisericii, dar mai ales prin ridicarea de lăcașe de cult închinate Preacuratei. Una din aceste asociații, ivită încă din secolul XVI, într-o perioadă de frământări religioase, este Mișcarea mariană, cunoscută și sub alte denumiri ca Asociația mariană, Congregația mariană etc.

Originea ei se află într-un moment istoric în care tulburările religioase din timpul Reformei atacau cu violență pe Maria, Născătoarea de Dumnezeu.

Reuniunea Mariană a fost fondată la Roma, în 1563 de către un tânăr profesor al Colegiului Roman al Societății lui Isus, Ioan Leonis, de origine belgian. Acesta îi aduna în jurul său pe elevii cu care se ruga împreună cerând ocrotirea Maicii Domnului și folosind ocazia de a vorbi tinerilor despre persoana Maicii Domnului. Aceste întâlniri s-au extins cuprinzând și adulți, bărbați și femei, care aveau o devoțiune specială pentru Fecioara Maria.

Această mișcare s-a dezvoltat în timp, susținută fiind chiar de cardinali, papi etc., astfel că în fiecare parohie s-au înființat societăți mariane, cu un rol social și umanitar deosebit, pornind de la virtuțile Mariei, de la necesitatea păstrării credinței, sfințeniei, carității.

În anul 1584 Papa Grigore XIII a recunoscut aceste Congregații Mariane care s-au răspândit în toată lumea și i-a dat numele „Prima Primaria”. Acesteia îi sunt afiliate toate congregațiile care beneficiază de indulgențe și favoruri acordate de Sfântul Scaun.

Această mișcare astăzi e foarte mult răspândită făcând-o prezentă pe Fecioara Maria ca Mamă a creștinilor, pentru realizarea unității fraților în jurul Ei, ca într-o familie autentică, devenită biserică domestică. Membrii se întâlnesc periodic, își aleg un președinte, în ascultare față de preotul paroh.

În parohia noastră cu ocazia Sărbătoririi hramului Sf. Iosif s-a înființat Reuniunea Mariană cu titulatura „Buna-Vestire” și în cadrul unei ceremonii solemne au fost primiți 21 de noi membri de către PS Florentin Crihălmeanu, episcop eparhial.

Cu Blândul Isus să ne Binecuvânteze Fecioara de Sus!